Tobias Dybvad

Episode 38

Søren Pape Poulsen

I episode 38 fortæller Søren Pape Poulsen om sin politiske karriere samt de op- og nedture, der følger med i politik. Vi diskuterer, hvordan Sørens interesse for politik begyndte, hvordan hans opvækst har formet ham, det at være tryghedsnarkoman og hvilket politisk embede, der har været det mest udfordrende. Vi får også indblik i “formandsklubben” på Christiansborg, den daglige jargon mellem de forskellige partier og det mindset, der kræves for at være politiker.

Politiker og partileder for Det Konservative Folkeparti

I denne episode har vi besøg af Søren Pape Poulsen, der er medlem af Folketinget og partileder for Det Konservative Folkeparti. Søren er blevet inviteret i studiet til en samtale om hans politiske karriere, bagsiden af medaljen i politik og mindsettet bag en politiker.

Søren indleder samtalen med at beskrive sig selv som en stille og rolig mand med et positivt sind, der mener, at det er vigtigt at opføre sig ordentligt. Han fortæller, at nogle måske vil sige, at han mangler noget kynisme, og at han er meget eftertænksom. Alle disse egenskaber har været med til at forme Sørens politiske karriere, hans ledelsesfilosofi og værdigrundlaget i Det Konservative Folkeparti.


“Det at være konservativ er en livsholdning”

Søren Pape Poulsen i Den Nye Standard

Trygge rammer, kærlighed og politik

Søren er vokset op i Jylland i trygge rammer, og hvad han næsten selv vil kalde for trygt. Han uddyber, at han i sit voksenliv har skulle udfordre sig selv på ikke at være tryghedsnarkoman. Ifølge Søren spiller vores miljø en vigtig rolle for, hvem vi er, og hvem vi bliver. Han fortæller, at han ikke altid har vidst, at han skulle være politiker, men at politik altid har vakt stor interesse i hjemmet.

Hans politiske karriere har ført ham vidt omkring, fra at være borgmester i Viborg til justitsminister i VLAK-regeringen, politisk leder for Det Konservative Folkeparti og statsministerkandidat ved folketingsvalget i 2022. I episoden fortæller Søren om de største udfordringer i sin politiske karriere og hvilket politisk embede der har været den største succes for ham.

“Desto større behov du har for at understrege, hvor stor en chef du er, desto mindre chef er du”

I dag er Søren politisk leder for Det Konservative Folkeparti, et parti han leder med en klar ledelsesfilosofi. Søren mener, at det er gammeldags at lede på en måde, hvor folk er bange for dig, og han foretrækker selv at lede på en måde, så folk føler lyst til at følge ham.

Han uddyber, at det at være partileder er et meget ensomt job, og at al det sure og negative ofte ender hos lederen. Søren fortæller, at partilederne på Christiansborg er gode til at tage hånd om hinanden og bruger hinanden som sparringspartnere på tværs af partierne.

Søren deler også indsigt i de svære pligter, der følger med at være politisk leder, hvilke beslutninger man skal kunne træffe som et regeringsbærende parti, og den generelle hverdag på Christiansborg. Ifølge Søren selv er hans vigtigste opgave at skabe en organisation, hvor folk trives og føler sig motiverede til at bidrage, samt at sikre, at partiet er stærkt og opnår mest mulig indflydelse.

“Det ender altid hos dig, både succes og fiasko”

Søren har som politiker oplevet både succes og fiasko. Han fortæller, at man aldrig skal søge en højere retfærdighed, selvom man føler, at noget er uretfærdigt, for verden ser ikke nødvendigvis situationen på samme måde som én selv. Søren har i sin politiske karriere været udsat for fiaskoer, der har været ekstremt hårde og frustrerende.

Ifølge Søren slider det hårdt på både krop og sind at være politiker. Han deler sine tanker om, hvad han kunne have gjort anderledes, hvordan kroppen reagerer på en valgkamp, og hvordan han opretholder en balance i hverdagen. Søren uddyber, at han aldrig har overvejet at trække sig fra politik, fordi han er overbevist om, at han kan præstere bedre end ved det sidste valg.