Episode #13

Lars Tvede

I episode #13 besøger investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede studiet til en vigtig samtale om at kunne forberede sig på fremtiden, samt hvordan et mindset kan påvirke individets mulighed for udvikling. I samtalen sonderer Lars over teorier og overvejelser, som han gerne ville have give sit yngre jeg.


Forfatter, serieiværksætter og finansmand

I denne episode af Den Nye Standard gæster investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede studiet til en vigtig samtale om livets mange veje, samt hvordan individet kan forberede sig på disse. I samarbejdet med Nicolai Chen har Lars netop færdiggjort sin nye bog ‘Fremtidsklar’, hvori han deler ud af sin erfaringer om at lære, leve og lede i en eksponentiel verden. Episoden tager udgangspunkt i hans nyeste værk, hvilket har udledt en dialog, der giver anledning til at overveje hvilket mindset, du gerne vil leve efter.

Lars begynder denne episode med at præsentere sig selv som en selektiv introvert, der finder ro og glæde i at læse og reflektere. Netop disse træk kan have medvirket til, at han i store træk er i stand til at holde sig på forkant med verdens konstante udvikling. Det gør han ved bl.a. ved at fordybe sig i The Economist samt at dykke ned i modeller og teorier, der undersøger menneskets udvikling. Det er særligt disse teorier og fordybelser, som har givet Lars aneldning til at spekulere over, hvilke råd han ville give sit yngre jeg.

Det rette mindset giver plads til vækst

I dette afsnit tager Lars os med på en rejse gennem de erfaringer hans år som iværksætter og finansmand, har givet ham. En vigtig sondring, som Lars gerne ville have gjort sig tidligere på sin rejse, er skelnen mellem de forskellige mindset, som et menneske kan gøre sig. Mulighederne for at udvikle dig som individ, befinder sig, ifølge Lars, i det mindset, du vælger at have. 

Lars fremhæver skelnen mellem Fixed Mindset, der baserer sig på, at livet er givet på forhånd og Growth Mindset, hvorved du er skaber af eget liv. I forlængelse af dette, understreger Lars at et Growth Mindset indebærer at turde at begå fejl. Hvis man ønsker at vokse og kunne komme langt i livet, skal man være parat på, at det kan gå galt.

Et skarpt fokus på fremtiden

En vigtig faktor for Lars tilgang til erhvervslivet, såvel som indenfor private rammer, er fokus. Energi, tid og effektivitet er knappe ressourcer for det enkelte menneske, og han understreger, at de bør bruges på, hvad du, som individ, kan påvirke – fremfor at bekymre dig om faktorer, der er ude for din rækkevidde. Denne anbefaling er en pointe, som Lars fremhæver, når han og Nicolai vender bagsiden af succesens medalje. For Lars har det været vigtigt ikke at lade sig påvirke af det, han ikke selv kan påvirke. Derfor har han i svære perioder i stedet fokuseret på at pleje sit mentale helbred med frisk luft, sol og aktivitet. 

Efter at have udgivet sit nyeste værk ‘Fremtidsklar’, står Lars egen fremtid åben for nye og spændende udfordringer på alle fronter. Lars selv håber på at fremtiden byder på intellektuelt stimulerende arbejde i samarbejde med inspirerende mennesker, som kan give ham god energi med på vejen.

HØR OGSÅ