Episode #14

Klaus Veile

I episode #14 gæster adj. professor i præstationspsykologi og CEO af Sapiens Performance Klaus Veile studiet til en snak om, hvordan mennesket optimerer sin performance gennem et high performance mindset. I samtalen sætter Klaus ord på, hvordan kultur og miljø danner grundlag for et teams præstation.


CEO og adj. professor i præstationspsykologi

I denne episode af Den Nye Standard har vi besøg af inspirasof, adj. professor i præstationspsykologi og CEO af Sapiens Performance Klaus Veile. Klaus gæster denne gang studiet til en vigtigt samtale om, hvordan det enkelte menneske opnår et såkaldt high performance mindset.

Udover at være direktør i eget firma, fungerer Klaus til daglig som coach, hvor han hjælper ledere, direktører og idrætsfolk med at sammensætte teams og danner en præstationsfremmende arbejdskultur.

Episoden tager sit afsæt i Klaus karriere som er professionel rugbyspiller, hvilket har været grobunden for hans interesse for performance ledelse. Hans store talent og passion for rugby drev ham til Frankrig, hvor muligheden for at læse psykologi bød sig. Under uddannelsen blev Klaus klar over, at han gerne vil hjælpe mennesker til at få præstation og trivsel til at gå hånd i hånd. Dette blev starten af Sapiens Performance. 

High performance mindset 

I afsnittet præsenterer Klaus os for begrebet high performance som en del af ledelse. High performance ledelse handler ifølge Klaus om at kunne maksimere medarbejderes præstation ved at skabe en kultur og et arbejdsmiljø, der baserer sig på tillid. Dette leder Klaus videre til at vende vigtigheden af rolle og ansvar i ledelse.

Vejen til et high performance mindset opnås gennem en daglig refleksion af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. I forlængelse af dette har Klaus introduceret #LetsSetTheStandard på bl.a. LinkedIn, hvor han ugentligt deler en problematik han har stået overfor. Målet er, at livets standard skal være højere end de problematikker, vi møder på vejen.

Best practice er fortiden, ikke nutiden

Som en del af high performance ledelse beskæftiger Klaus sig med sammensættelse og opbyggelse af teams. High performance handler i høj grad om at maksimere helheden af et teams præstation, hvilket eksempelvis gøres ved at måle adfærdstendenser. Klaus fremhæver, at best practice baserer sig på fortiden, og ikke nødvendigvis er fordelagtigt for nutiden.

Som en fast del af podcasten vender Nicolai og Klaus bagsiden af medaljen ved altid at have fokus på udvikling. Klaus understreger, at vejen til success handler om livets små kompromisser, som den enkelte må gøre sig. Han præsenterer i denne forbindelse et par råd til, hvordan man passer på sig selv i vejen til at nå disse målsætninger. I en verden af konstant forandring råder Klaus os til, fortsat at søge at lære os selv at kende og reflektere over, hvad der er vigtigst for os.

HØR OGSÅ