#15 – Sophie Bohr Grønbæk

Episode #15

Sophie Bohr Grønbæk

I episode #15 har vi besøg af CEO og CO-founder i forsikringsselskabet Undo, Sophie Bohr Grønbæk. Sophie gæster i denne episode studiet til en samtale om springet fra hjerneforsker til leder af en tech-startup i forsikringsbranchen og om skabelsen af Undos unikke virksomhedskultur.CEO og CO-Founder i Undo

I denne episode har Den Nye Standard besøg af direktør og medstifter af forsikringsvirksomheden Undo, Sophie Bohr Grønbæk. Sophie er blevet inviteret i studiet til en snak om at tænke forsikring på en ny måde, og om hvordan hun har formået at skabe en anderledes virksomhedskultur ved brug af en unik og nærværende ledelsesform.

Sophie indleder episoden med at præsentere sig selv som en kvinde, der omfavner de nye, spændende og uforudsigelige muligheder. Det er netop denne egenskab, der ledte hende til at udskifte sin vej som molekylærbiologi og i stedet tage springet ud i det usikre iværksætter liv.

Fundamental ændring af spillereglerne

For Sophie har målet hele tiden været klart – der skulle skabes disruption på markedet. Hvilket marked det var, havde ikke den store betydning. Det handlede om at finde et hul i et bestemt marked og arbejde ud fra det. 

Med sine analytiske evner udså hun sig forsikringsbranchen, som værende den, der manglede en ny spiller. Branchen hvor de kunne gøre en forskel. Dette blev starten for Undo. Sophie lægger vægt på, at de er en tech-startup, der laver forsikringer og ikke et forsikringsselskab, der laver tech. Virksomheden består derfor af medarbejdere med en solid skabertrang og et unægteligt flair for tech, hvilket den interne kultur også bærer præg af dette.

Netop kultur og ledelse er noget, der, i Undo, værnes meget om. Sophie påpeger selv, at en af virksomhedens centrale kerneværdier er, at de er en fed arbejdsplads for alle. Hos Undo har man altid produceret alt selv, og alt foregår inhouse. Det giver en ejerskabsfølelse og produkter, man kan stå inde for. Kunden er i fokus, når der produktudvikles, og det skal være nemt og overskueligt at danne sig et overblik.

Sophie er stor fortaler for medarbejderudvikling, og hun er overbevist om, at dette gør, at de ansatte trives og har lyst til at være en aktiv del af Undo. Hun sætter en dyd i at følge dem på deres rejse og at hjælpe dem med at opnå deres fulde potentiale. 

Væksten hos Undo er ikke til at tage fejl af, og ambitionerne følger med. Med 11.000 bilforsikringer solgt alene i år samt en vækst i præmie bestand, virker det ikke helt ved siden af, når Sophie spår Undo til at være en betydelig spiller i forsikringsbranchen indenfor de næste par år.HØR OGSÅ

Continue reading

#14 – Klaus Veile

Episode #14

Klaus Veile

I episode #14 gæster adj. professor i præstationspsykologi og CEO af Sapiens Performance Klaus Veile studiet til en snak om, hvordan mennesket optimerer sin performance gennem et high performance mindset. I samtalen sætter Klaus ord på, hvordan kultur og miljø danner grundlag for et teams præstation.


CEO og adj. professor i præstationspsykologi

I denne episode af Den Nye Standard har vi besøg af inspirasof, adj. professor i præstationspsykologi og CEO af Sapiens Performance Klaus Veile. Klaus gæster denne gang studiet til en vigtigt samtale om, hvordan det enkelte menneske opnår et såkaldt high performance mindset.

Udover at være direktør i eget firma, fungerer Klaus til daglig som coach, hvor han hjælper ledere, direktører og idrætsfolk med at sammensætte teams og danner en præstationsfremmende arbejdskultur.

Episoden tager sit afsæt i Klaus karriere som er professionel rugbyspiller, hvilket har været grobunden for hans interesse for performance ledelse. Hans store talent og passion for rugby drev ham til Frankrig, hvor muligheden for at læse psykologi bød sig. Under uddannelsen blev Klaus klar over, at han gerne vil hjælpe mennesker til at få præstation og trivsel til at gå hånd i hånd. Dette blev starten af Sapiens Performance. 

High performance mindset 

I afsnittet præsenterer Klaus os for begrebet high performance som en del af ledelse. High performance ledelse handler ifølge Klaus om at kunne maksimere medarbejderes præstation ved at skabe en kultur og et arbejdsmiljø, der baserer sig på tillid. Dette leder Klaus videre til at vende vigtigheden af rolle og ansvar i ledelse.

Vejen til et high performance mindset opnås gennem en daglig refleksion af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. I forlængelse af dette har Klaus introduceret #LetsSetTheStandard på bl.a. LinkedIn, hvor han ugentligt deler en problematik han har stået overfor. Målet er, at livets standard skal være højere end de problematikker, vi møder på vejen.

Best practice er fortiden, ikke nutiden

Som en del af high performance ledelse beskæftiger Klaus sig med sammensættelse og opbyggelse af teams. High performance handler i høj grad om at maksimere helheden af et teams præstation, hvilket eksempelvis gøres ved at måle adfærdstendenser. Klaus fremhæver, at best practice baserer sig på fortiden, og ikke nødvendigvis er fordelagtigt for nutiden.

Som en fast del af podcasten vender Nicolai og Klaus bagsiden af medaljen ved altid at have fokus på udvikling. Klaus understreger, at vejen til success handler om livets små kompromisser, som den enkelte må gøre sig. Han præsenterer i denne forbindelse et par råd til, hvordan man passer på sig selv i vejen til at nå disse målsætninger. I en verden af konstant forandring råder Klaus os til, fortsat at søge at lære os selv at kende og reflektere over, hvad der er vigtigst for os.

HØR OGSÅ

Continue reading

#13 – Lars Tvede

Episode #13

Lars Tvede

I episode #13 besøger investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede studiet til en vigtig samtale om at kunne forberede sig på fremtiden, samt hvordan et mindset kan påvirke individets mulighed for udvikling. I samtalen sonderer Lars over teorier og overvejelser, som han gerne ville have give sit yngre jeg.


Forfatter, serieiværksætter og finansmand

I denne episode af Den Nye Standard gæster investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede studiet til en vigtig samtale om livets mange veje, samt hvordan individet kan forberede sig på disse. I samarbejdet med Nicolai Chen har Lars netop færdiggjort sin nye bog ‘Fremtidsklar’, hvori han deler ud af sin erfaringer om at lære, leve og lede i en eksponentiel verden. Episoden tager udgangspunkt i hans nyeste værk, hvilket har udledt en dialog, der giver anledning til at overveje hvilket mindset, du gerne vil leve efter.

Lars begynder denne episode med at præsentere sig selv som en selektiv introvert, der finder ro og glæde i at læse og reflektere. Netop disse træk kan have medvirket til, at han i store træk er i stand til at holde sig på forkant med verdens konstante udvikling. Det gør han ved bl.a. ved at fordybe sig i The Economist samt at dykke ned i modeller og teorier, der undersøger menneskets udvikling. Det er særligt disse teorier og fordybelser, som har givet Lars aneldning til at spekulere over, hvilke råd han ville give sit yngre jeg.

Det rette mindset giver plads til vækst

I dette afsnit tager Lars os med på en rejse gennem de erfaringer hans år som iværksætter og finansmand, har givet ham. En vigtig sondring, som Lars gerne ville have gjort sig tidligere på sin rejse, er skelnen mellem de forskellige mindset, som et menneske kan gøre sig. Mulighederne for at udvikle dig som individ, befinder sig, ifølge Lars, i det mindset, du vælger at have. 

Lars fremhæver skelnen mellem Fixed Mindset, der baserer sig på, at livet er givet på forhånd og Growth Mindset, hvorved du er skaber af eget liv. I forlængelse af dette, understreger Lars at et Growth Mindset indebærer at turde at begå fejl. Hvis man ønsker at vokse og kunne komme langt i livet, skal man være parat på, at det kan gå galt.

Et skarpt fokus på fremtiden

En vigtig faktor for Lars tilgang til erhvervslivet, såvel som indenfor private rammer, er fokus. Energi, tid og effektivitet er knappe ressourcer for det enkelte menneske, og han understreger, at de bør bruges på, hvad du, som individ, kan påvirke – fremfor at bekymre dig om faktorer, der er ude for din rækkevidde. Denne anbefaling er en pointe, som Lars fremhæver, når han og Nicolai vender bagsiden af succesens medalje. For Lars har det været vigtigt ikke at lade sig påvirke af det, han ikke selv kan påvirke. Derfor har han i svære perioder i stedet fokuseret på at pleje sit mentale helbred med frisk luft, sol og aktivitet. 

Efter at have udgivet sit nyeste værk ‘Fremtidsklar’, står Lars egen fremtid åben for nye og spændende udfordringer på alle fronter. Lars selv håber på at fremtiden byder på intellektuelt stimulerende arbejde i samarbejde med inspirerende mennesker, som kan give ham god energi med på vejen.

HØR OGSÅ

Continue reading

#12 – Jeppe Christensen

Episode #12

Jeppe Christensen

I episode #12 har vi besøg af CO-Founder og CEO i Reform, Jeppe Christensen. Jeppe gæster i denne episode studiet til en samtale om den skabertrang, som er grobunden for iværksætteri samt ambitionen om at skabe en milliard virksomhed.

  • apple_Podcasts-logo

  • Spotify_Podcasts-logo

  • podimo_Podcasts-logo

Linkedin


Co-Founder og CEO i Reform

Den Nye Standard har i denne episode besøg af medstifter og direktør af Reform, Jeppe Christensen. Jeppe er blevet inviteret i studiet til en snak om hans evne til at spotte et behov hos forbrugere, der ledte ham til at skabe en virksomhed, som placerer sig centralt på et ellers polariseret marked. Han har på den måde formået at sætte en ny standard inden for luksuriøst og overkommelig køkken interiør.

Jeppe starter episoden med kort at præsentere sig selv som en følsom og relations drevet mand. Disse beskriver han som egenskaber, der har bidraget til at kunne sammensætte et stærkt hold. Det stærke sammenhold, som driver Reform, har netop været en essentiel kerne, der skulle opretholdes, da virksomheden for alvor tog fart. Her har medarbejderne været en central del af at viderebringe kulturen, og Jeppe har samtidig set sig taknemmelig over at kunne læne sig op ad sin partner Michael, som han siden 2014 har drevet Reform i fællesskab med.

Et hul på markedet er en mulighed for vækst

I episoden tager Jeppe os med på rejsen mod at skabe en virksomhed på et stort marked, hvor en polarisering havde efterladt et hul og dermed en mulighed for at opbygge et kvalitetsrigt brand. Uden et større kendskab til køkkenbranchen, men med en stor passion og interesse for at skabe, formåede Jeppe at grundlægge en kultur og en historie, som brugere og medarbejdere havde lyst til at være en del af.

Jeppe har siden begyndelsen haft en stor vision for Reform, som går ud over de danske landegrænser. Her har det været vigtigt for ham at kunne bevæge sig i et rum, hvor det har været tilladt at drømme stort, hvilket Michael har givet plads til. Ambitionerne baserer sig ikke blot på at være det største køkkenfirma i verden men at være det bedste. Netop denne ambition er grundstenen for iværksætteri og trangen til at skabe – at der er plads til udvikling og vækst.

Hvordan brander man store vækstambitioner?

Ambitionen om at kunne indtage det internationale marked leder samtalen mod, hvordan man brander en virksomhed med fokus på at skabe et stærkt brand på længere sigt. For Jeppe har det været essentielt at være selektiv og at kunne sige nej til hurtige løsninger, som giver en kortvarig indtjening. Han har derimod fokuseret på at skabe samarbejder, som har medvirket til at understrege essensen af Reforms brand og vision.

På det forretningsmæssige aspekt af Reform, har der ligeledes været plads til at drømme stort, fortæller Jeppe. Han fastslår samtidig, at det er en god ide at fastsætte nogle store mål, hvis man ønsker at rykke sin virksomhed. Derfor har vækstambitionen for Reform fra begyndelsen af været at skabe en milliardforretning. Dette har han gjort med en fast køreplan, hvorfra det første mål var at vise, at virksomheden kunne genere toplinje og omsætning. De har herefter kunne fokusere på at skabe organisk vækst.

Iværksætteriets afhængighed og svære valg

Denne opbyggelse af brand og virksomhed har dog været risikabel, og det leder samtalen mod hvad bagsiden af medaljen har været på rejsen mod at skabe et affordable luxury brand. Jeppe har stået overfor at skulle træffe en række svære valg og særligt følelsen af at være afhængig af den anerkendelse og success, som det kan give at indfri virksomhedens målsætninger, har vejet tungt. Da familielivet pludselig ikke lod til at give den samme følelse, stod Jeppe overfor en tung erkendelse af, at det var på tide at skrue ned for arbejdet.

Reform er fortsat i rivende vækst, og det samme er Jeppes ambitioner for fremtiden. Drømmen om at blive en milliardforretning er ikke mange år væk, ifølge CEO og Co-Founder, Jeppe Christensen.

HØR OGSÅ

Continue reading

#11 – Henrik Lund

Episode #11

Henrik Lund

I episode #11 har vi inviteret direktør i NATURLI’, Henrik Lund, ind i studiet til en snak om NATURLI’s innovation, og dét at skulle udfordre det konventionelle madmarked. Gennem episoden, krydser vi mange broer og snakken går på alt fra fødevarerevolutionen og grøn innovation til virksomhedskultur, empatisk ledelse og om Henrik har fundet den gyldne vej uden om medaljens skyggeside.


Direktør i NATURLI’

I dette afsnit af Den Nye Standard, har vi besøg af Henrik Lund, direktør i det plantebaserede fødevarefirma NATURLI’. Henrik er blevet inviteret ind i studiet, da han har formået at sætte en interessant ny standard inden for et ellers konservativt marked – med en innovativ tankegang og et gåpåmod til at udfordre danskernes kostvaner.

Vi lægger snakken ud med en kort introduktion af Henrik, hvor samtalen herefter leder os over i kundeservice og dét at sætte kunden i centrum. Ifølge Henrik er essensen af hans arbejde at fokusere på service – for hos NATURLI’ er kunden det allervigtigste. Vi kommer ind på co-creation, og Henrik fortæller om, hvordan forbrugerne hos Plantebevægelsen har en aktiv stemme i form af at involveres i at skabe nye produkter til virksomheden.

De seneste år har Danmark gennemgået en løbende fødevarerevolution, hvor Henrik beretter om at bruge NATURLI’ og Danmark som en vækstmotor for bæredygtige fødevarer i udlandet. Henrik har særligt brugt sin stemme aktivt på diverse digitale kanaler til at introducere “Hr. og Fru. Danmark” for den grønne innovation, hvor NATURLI’ har placeret sig som frontløber. For hvordan får man egentlig lavet et ryk i den konventionelle vanetænkning om, at plantebaseret ikke “gør ondt” eller kun er for veganere?

Som resultat af det drej, som danskerne er på vej i, skal man som virksomhed følge med, og Henrik involverer os i, hvordan NATURLI’ – og Henrik som direktør – får sine medarbejdere til at følge den evige udvikling som de står over for. Ifølge Henrik er NATURLI’s tilgang at være kaospiloter. Ingen arbejdstilgang er lige eller struktureret, og vi hører mere om, hvordan NATURLI’ arbejder for at følge forbrugernes skiftende behov.

Det drejer samtalen hen på Henriks stillingsbetegnelse CKO – Chief Karma Officer – og vi går i dybden med om Henrik fra start tog et bevidst valg om at skulle være “den sjove CEO” eller om det hørte med i stillingsbetegnelsen at være det underholdende front face for brandets markedsføringsstrategi. Henrik introducerer os for begrebet “empatisk ledelse”, hvilket fører os hen på en snak om kultur. For hos NATURLI’ er kulturen altafgørende for, hvordan virksomheden udvikler sig. Afsluttende, snager vi i fremtidsplanerne for NATURLI’ og hvad der ligger i kortene for virksomhedens væksteventyr. Måske skal amerikanerne introduceres for smørbar? Som altid vender vi bagsiden af medaljen, og til vores overraskelse har Henrik Lund måske fundet den gyldne vej udenom om medaljens skyggesider.

HØR OGSÅ

Continue reading

#10 – Jon Andersen

Episode #10

Jon Andersen

I episode #10, gæster stifter og direktør i STATE Drinks, Jon Andersen. Vi har inviteret Jon i studiet, til en snak om brand partnerskaber og at tage sin virksomhed fra start up til scale up. Dialogen går på at turde at tage chancer, rejse kapital uden et færdigt produkt og at følge sin mavefornemmelse, når man ikke rigtigt har nogen tidligere erfaring med virksomhedsdrift.


Co-Founder og CEO i STATE Drinks

Den nye standard bliver i dette afsnit sat af stifter og direktør i STATE Drinks, Jon Andersen. Jon er blevet inviteret ind i studiet, da han har formået at sætte nye standarder i branchen for læskedrikke. I denne episode skal vi tale om brand partnerskaber og Jon’s syn på at tage sin virksomhed fra et start up til scale up.

Jon tager os med på STATE’s rejse, der startede for 10 år siden, i 2012, hvor han valgte at satse 110% på at skabe en ny energidrik, som var anderledes end alle de andre. For Jon blev et personligt behov som hårdtarbejdende fodboldspiller, startskuddet mod en vej, som han aldrig havde regnet med, han skulle nedad: At drive en selvstændig forretning. 

Vi hører om STATE’s første leveår, hvordan Jon og hans makker tog virksomheden fra idé til produkt, og hvordan man som en ung knægt griber det an, når man skal rejse kapital uden uddannelse, nul erfaring med virksomhedsdrift og mest afgørende af alt – uden at færdigt produkt.

STATE-brandet er i høj grad drevet på virksomhedens mange brand partnerskaber med over 70 elitesportsfolk, der fungerer som STATE ambassadører gennem virksomhedens markedsføring.

Vi spørger Jon, om der fra start var en bevidst plan om at bygge brandet op omkring partnerskaber, hvordan det har haft indflydelse på virksomheden, og hvordan Jon og hans makker Kim formåede at få dansk topfodboldspiller Christian Eriksen ind som medejer, når det eneste de havde var smagsprøver og en vision.

Ligesom Den Nye Standards vært, Nicolai, har Jon Andersen på samme måde ingen universitetsuddannelse. Det leder snakken over i fortid, fortrydelse og bump på vejen. For har Jon nogensinde fortrudt, ikke at færdiggøre sin uddannelse på CBS? Og hvad har han lært på vejen?

Som et fast indslag, kigger Nicolai og Jon på bagsiden af succesens medalje, og Jon fortæller om den mørke side af at få en stor sum penge investeret i sin idé. Hvor presset for at sejre og motivationen en dag kan føre til, at kroppen siger “stop” og løber tør for energi.

Til sidst, funderer Jon over de dybere spørgsmål ved at have sat en ny standard. Han ser tilbage på et budskab, som forstanderen for Silkeborg havde hængt op i klubbens styrkelokale, og som stadig har været med ham i hans opture og nedture gennem årene.

Og selvom STATE har stor succes rundt i verden, hvornår mener Jon, at man egentlig kan være tilfreds med det man har opnået? Han ved ihvertfald bare, at han vil huskes for at give god energi til det allersidste.

HØR OGSÅ

Continue reading

Forbes 30 Under 30 summit

Forbes Special

30 Under 30 Summit

Vi har i dag en special episode til jer, Nicolai var inviteret til ‘Forbes 30 under 30 Summit’ i Israel.
Omgivet af spændende netværk og anerkendte erhvervsfolk, skulle Den Nye Standard selvfølgelig også defineres globalt.
Vi har fået os en snak med Global CMO hos Mindler, Amalie Angelskår, serieentreprenør Maziar Nohedi og Senior Executive hos Forbes, Seth Cohen.

Interviewene foregår på engelsk.

Global CMO hos Mindler, Amalie Angelskår

For norske Amalie Angelskår startede hendes rejse hos Mindler – en online terapi app – som patient. I dag sidder hun som Global CMO i Mindler og er anerkendt på Forbes 30 under 30 liste, for blandt andet at have skabt kampagnen #ownthegap, der har ført til et redesign af Mindler’s logo og en kommende global kampagne, som promoverer ‘mental health awareness’.

Vi får os en snak med Amalie Angelskår om hendes personlige rejse frem til og i Mindler. Amalie funderer over, hvad der driver en “den gode virksomhed”, og hvornår man egentlig kan sige, “I made it”. Vi hører om, hvad der inspirerer hende, og hvordan Amalie vil huskes for hendes arbejde.

Serieentreprenør, Maziar Nodehi

Svenske Maz Nohedi er i dag aktiv i tre forskellige virksomheder, hvor han derfor beskriver sig selv som “serieentreprenør”. I en tidlig alder af 15 år, blev Maz hjemløs, og imens han skiftede mellem forskellige plejefamilier, fik han smag for entreprenørskab.

Maz i dag passioneret omkring at dele hans rejse, for at inspirere unge mennesker på hans forskellige online kanaler. Vi hører, hvilket råd han ville give sit yngre selv, og hvad Maz mener var den største fejl på hans rejse.

Senior Executive hos Forbes Media US, Seth Cohen

Seth Cohen har siden han var ung, engageret sig i non profit og NGO projekter, hvor han kunne gøre en forskel. På en togtur i 2016 faldt Seth i snak med Forbes’ ‘30 under 30’-skaberen og chefredaktør, Randall Lane, hvor ideen om at bringe 30 under 30 fællesskabet til Mellemøsten, blev født.

Seth involverer os i tankerne bag ‘The Summit’, og hvorfor han mener, det er vigtigt at forene de forskellige erhvervsfolk til et samlet fællesskab i Israel. Vi hører blandt andet om det næste på tegnebrættet for Forbes, og Seth kommer med hans bedste råd til unge ledere, som gerne vil ændre verden.

HØR OGSÅ

Continue reading

#09 – Le Gammeltoft

Episode #09

Le Gammeltoft

I episode #09 har vi inviteret founder og CEO af Heartbeats, Le Gammeltoft, ind i studiet, til en samtale om kulturformidling og ønsket om at gøre verden bare lidt bedre.


Founder- og CEO af Heartbeats

Le satte en ny standard i 2014, da hun stiftede mediet Heartbeats.dk efter hendes radioprogram Unga Bunga på DR blev aflivet. Heartbeats startede som en 24-timers radiokanal, men udviklede sig senere hen imod et skrevet online univers, hvor kultur, samfund og tabubelagte emner er i højsædet. 

Le tager os med på Heartbeats’ rejse, og fortæller os, hvordan hendes mål var at udfordre en branche, hvor gamle mediehuse havde glemt deres ansvar, når det kom til kulturdækningen i Danmark. For Le skulle alle de svære ting og tabuer som ingen taler om, ikke gemmes væk fra den danske befolkning. Det var vigtigt at tage de emner op og skubbe til danskernes nysgerrighed. Heartbeats først mål var at gøre os mere åbne og nysgerrige som mennesker og samfund. 

Snakken om Heartbeats’ plads i den danske kultur giver anledning til et kig ind i Heartbeats’ interne kultur. Hvordan vil Le beskrive sig selv som CEO, og hvilken rolle har hun for kulturen i Heartbeats?

Le er definitionen af en kulturkæmper. Med beskæftigelser som radiovært, DJ, aktiv debattør og journalist, har Le leveret indhold til danskerne i en lang årrække, og altid med 10 bolde i luften. Udover Heartbeats, har Le stiftet pladeselskabet Sound of Copenhagen Records. Som en sand iværksætter, kommer Le med sine erfaringer ved at starte virksomhed uden særlig meget grundviden andet end at vide, hvad hun selv var god til. Vi snakker om at kende til sine bedste kompetencer og dét at turde fejle for at lære. 

Som en aktiv stemme i den danske debat, har Le gjort sit for at gøre Heartbeats til et talerør, hvor kritiske emner og “[…] alt det vi ikke snakker om” kommer i rampelyset.

Der kan være langt mellem samfundsdebatter og kreativitet – hvad er vigtigst for Le? Som en aktiv debattør, har Le formået at bruge sit talerør på blandt andet sociale medier og Heartbeats til at forøge hendes gennemslagskraft og skubbe til de systemer som hun mener sidder fast i fortiden. 

Le har mestret læreren i at bruge sit brand til at skabe opmærksomhed. Ved Heartbeats’ opstart, faldt det Le naturligt, at hendes personlige brand og virksomhedens brand hang sammen. Le mener nemlig, at CEO’ens rolle er ekstrem vigtig, når det kommer til virksomhedens branding. 

Som et fast indslag, vender vi bagsiden af medaljen og hører om Le’s erfaringer med at skulle balancere mor-rollen, CEO-titlen og et tidligere hurtigtløbende job som DJ på Københavns klubber. For når man kaster for mange bolde i luften, kan det være en svær opgave at gribe dem alle igen. Vi hører om en svær periode, hvor Le gik ned med stress, da hun havde svært ved at finde en fornuftig work-life-balance. Til sidst deler Le sine frustrationer med at skulle kæmpe for at ændre det offentlige system – en lang og hård kamp. Le synes, hun har skulle slås meget, og det er hun træt af. 

Hør også

Continue reading

#08 – Alexander Kragh

Episode #08

Alexander Kragh

I Episode #08 har vi inviteret CMO hos Ofir.dk og tidligere medstifter af rekrutteringsbureauet Statum, Alexander Kragh, med i Den Nye Standard til en snak om fremtidens rekruttering og iværksætteri.

Linkedin


CMO hos Ofir.dk

I dagens afsnit har vi inviteret CMO hos Ofir.dk, Alexander Kragh, ind til en snak om iværksætteri og fremtidens rekruttering.

Alexander satte en ny standard tilbage i 2016, da han stiftede rekrutteringsbureauet Statum, der med sin digitale rekrutteringsproces tog markedet med storm og nytænkte måden, vi førhen har tænkt rekruttering. Men på trods af virksomhedens gunstige opstart, måtte Statum melde konkurs i 2020, da endnu en nedlukning rullede ind over Danmark.

Alexander tager os med på Statum’s rejse – fra en strålende opstart, Løvens Hule og kampgejst til bunden af skattekisten, fyringer og at se realiteten i øjnene.

I dag sidder Alexander Kragh som CMO hos Ofir.dk – Danmarks ældste jobportal.
Vi stiller spørgsmålet: Hvorfor lige Ofir, og ikke et nyt startup? Alexander fortæller om hans valg og de overvejelser, der har hørt med, når man bevæger sig væk fra startup-verdenen og ind i en veletableret virksomhed.

Vi graver ned i rekrutteringsrejsen, og hvordan jobmarkedet ser ud for virksomheder i dag, når et stærkt employer brand er afgørende for at tiltrække nye mulige ansatte. Alexander guider os igennem rekruttering, målrettet markedsføring og hvordan dét at ansætte nogen er en udfordrende marketingdisciplin, når der er mere efterspørgsel efter arbejdskraft end udbud.

Vi kommer ind på forskelle og ligheder mellem at være ansat vs. iværksætter, og Alexander fortæller om at Ofir.dk – på trods af at være Danmarks ældste jobportal – stadig har en iværksætter-agtig kultur og er i en fortsat vækstrejse.

Alexander Kragh kom ind som CMO i Ofir.dk med opgaven om at redefinere, hvad folk troede, tænkte og følte om Ofir. Og selvom Alexanders baggrund som marketingansvarlig i Statum havde lært ham en del, gik han ind i Ofir.dk med en formodning om, at det ville blive en udfordrende opgave at redefinere deres image. For når man ikke har nogen uddannelse i bagagen, kan det være en stor mundfuld at overtage markedsføringen for en stor og veletableret virksomhed.

Vi hører Alexanders tanker om uddannelse, og hvad man egentlig gør, når ens planer i går vasken, fordi man bliver afvist af sit drømmestudie. Ville Alexander have gjort det anderledes eller er han glad for, at han ikke kom ind dengang?

Som et fast indslag, vender vi bagsiden af medaljen og hører om Alexanders erfaringer fra et udfordrende forsøg på at sætte en ny standard i rekrutteringsverdenen.

Hør også

Continue reading

#07 – Jesper Theil Thomsen

Episode #07

Jesper Theil Thomsen

I episode #7 har vi besøg af co-founder og CEO af Soundboks, Jesper Theil Thomsen.
Vi har inviteret Jesper ind i studiet til en snak om ledelse og kultur i en virksomhed under hastig udvikling. Sammen taler vi om Soundboks’ historie med rivende op og nedture, og hvad Jesper som leder har erfaret gennem årene i en kulturdrevet virksomhed – både internt i virksomheden og i samfundet.


Co-founder og CEO i Soundboks

I dagens afsnit får vi os en snak med co-founder og CEO af Soundboks, Jesper Theil Thomsen. Jesper og hans to medstiftere satte en ny standard i den unge alder af 16 år, da de efter gymnasiet ville være festens storspillere på den velkendte Roskilde Festival – og det krævede en god fest. Og en god fest kræver god lyd.

“Soundboks” er historien om tre unge fyre, der forvandlede et personligt behov til en verdensomspændende forretning på kun få år. I dag florerer der over 50.000 Soundboks’ verden over, og med hovedkontor i København og Los Angeles vokser forretningen sig kun større og større.

Jesper tager os en tur gennem Soundboks’ historie og fortæller, hvordan han er nået til hvor han er i dag i den unge alder af 27 år – fra hjemmelavede højtalere i forældrenes garage, som blev udsolgt på DBA natten over til i dag at stå ansigt til byens støjklager.
En lærerig rejse med fuld fart fremad, hvor man møder bump på vejen og næsten formår at slå sin virksomhed ihjel. Vi snakker om at gabe over for meget, bagsiden af succesens medalje og hvordan Soundboks i dag har fået en fast rolle i festivalsbilledet og taget danskernes musik til nye højder.

Da Jesper var 16 år gammel skulle han på Roskilde Festival med hans bedste venner. De skulle have den fedeste camp med den højeste musik, som kunne spille natten lang. Festen skulle aldrig have en ende. Det krævede et monstrum af en højttaler, og Jesper satte sig for at bygge den selv. Internettet var hans læremester og efter en succesfuld tur på Roskilde blev det startskuddet for Soundboks.

Vi starter ud med at grave ned i Soundboks’ rejse, og Jesper funderer over sin rolle som leder i virksomheden og hvad der i hans øjne udgør en god leder.
Vi taler om triumfer og nederlag, og Jesper fortæller om hans største lederfejl, der resulterede i en kulturkrise og var ved at knække virksomheden over i to.

Vi kommer ind på kulturen i Soundboks, hvor det sociale bliver vægtet højt, og hele organisationen er med til at drive kulturen – ikke kun ledelsen.
Soundboks-kulturen er baseret på passion, motivation og en lyst til at lære, hvilket Jesper også har in mente, når han ansætter nye individer. Kvalifikationer er vigtige, men personlighed, kulturfit og mentalitet er vigtigere.
Ifølge Jesper, kommer talent i første række.

Kultursnakken fører os over i en diskussion om Soundboks’ rolle i Københavns kulturbillede, hvor Soundboks – og særligt Jesper – har skulle agere som skydeskive i den offentlige debat om for meget støj og larm i Københavns gader. Er Soundboks problemet eller er de nuværende støjklager fra generede Københavnere et uundgåeligt problem, der ventede på at ske?

Som et fast indslag vender vi bagsiden af medaljen, når man dedikerer store dele af sine ungdomsår til at gro et imperium, og Jesper fortæller om Soundboks’ kickstarter i 2016, hvor virksomheden fik salg som aldrig før.
Men det var både på godt og ondt.

HØR OGSÅ

Continue reading

  • 1
  • 2

Den Nye Standard er et medieunivers som vil udforske, udvikle og udfordre den tilgang, som vi i dagens Danmark leder og driver virksomheder på.

Kontakt