Author: Den Nye Standard

#18 – Rasmus Bagger

Andreas von der Heide

Episode #18

Rasmus Bagger

I episode #18 har vi besøg af mentaltræner og performance coach, Rasmus Bagger, i studiet, til en samtale om at turde drømme, og fokusere på ens personlige styrker, frem for svagheder

Du kan få en notifikation, når vi poster nye episoder ved at følge os der, hvor du lytter til podcast!

 • apple_Podcasts-logo

 • Spotify_Podcasts-logo

 • podimo_Podcasts-logo


HØR OGSÅ

Continue reading

#17 – Pernille Lotus

Andreas von der Heide

Episode #17

Pernille Lotus

I episode #17 har vi besøg af co-founder og direktør i WeAreCube Danmark, Pernille Lotus, i studiet til en samtale om hendes personlige drive og om at finde balance i livet.

Du kan få en notifikation, når vi poster nye episoder ved at følge os der, hvor du lytter til podcast!

 • apple_Podcasts-logo

 • Spotify_Podcasts-logo

 • podimo_Podcasts-logo


Direktør og CO-Founder i WeAreCube Danmark

Den Nye Standard har i denne episode besøg af Pernille Lotus, der er direktør og medstifter i WeAreCube Danmark. Pernille er blevet inviteret i studiet til en samtale om hendes personlige drive, det at fusionere og sælge sin virksomhed og om at finde balancen i livet.

Pernille indleder interviewet kort med at præsentere sig selv som en moderlig, inspirerende og transparent leder. Disse værdier er ofte ikke dem, som Pernille bliver tilegnet fra folk, der ikke kender hende, og derfor bliver nye medarbejdere ofte overrasket over hendes transparente ledelsesstil og hjertevarme.

Ophavskvinde til influencer marketing branchen i Danmark

I episoden tager Pernille os med på en rejse fra at definere en ny branche i Danmark til at sælge sin virksomhed for flere millioner og hvilket mindset, hun har skulle vedholde undervejs for at komme dertil. Pernille har haft en hård opvækst, hvor hun flere gange er blevet forladt og har måtte blive voksen før tid. Gennem hendes opvækst var pengene ikke de store, og derfor blev dette en motivationsfaktor og et livsmål. Derfor har hun måtte kreere en række overlevelsesstrategier, som hun i dag mener er med til at skabe den benhårde forretningskvinde, hun også kan være. Dog kan hun ikke definere, hvornår nok er nok, og hvornår hun er lykkedes, men en ting er sikker; penge er en evig drivkraft.

Pernille har altid vidst, at hun skulle være selvstændig og beskriver sig selv som ophavskvinde til influencer marketing branchen i Danmark. Da Pernille startede SMAC Agency, drømte hun fra start af om “at være” Cube. Derfor opbyggede hun også hele SMAC Agency, så det mindede om Cube. Det svenske influencer marketing bureau var hendes største idoler, så da hun fik muligheden for at fusionere med dem, var hun ikke i tvivl. Dog var rejsen ikke kun “A walk in the park”, og det første år lavede de minus 14 millioner på bundlinjen, men Pernille beskriver selv rejsen som lærerig og en, som hun aldrig vil have været foruden.

50 procent spirituel – 50 procent CEO og materialist

Kan man både være spirituel og samtidig en materialistisk CEO, der går op i sin appearance? Dette prøver Pernille i dag at eksperimentere med. Pernille har gennem tiden fundet ud af, at hun bliver den bedste leder og udgave af sig selv ved at give plads til at være bange og huske at meditere og bade i iskoldt vand. Meditationen er blevet så stor en del af Pernilles liv, at flere af hendes medarbejdere mediterer med hende, og det er derfor blevet en naturlig del af kulturen. Selvom Pernille har solgt sit firma til en børsnoteret virksomhed, vil hun ikke ændre på sig selv. Hun ved, at hun er blevet valgt som en del af topledelsen af en årsag, og derfor forbliver hun den direktør, som hun altid har været. Pernille har lært at prioriterer sig selv, og netop dette er kilden til, at hun finder balance i livet. Selvom Pernille i dag er millionær og har skabt stor succes, er rejsen langtfra færdig. Hun arbejder hele tiden med sin selvudvikling, og det er det, som gør, at hun stadig står den dag i dag.

HØR OGSÅ

Continue reading

#16 – Andreas von der Heide

Andreas von der Heide

Episode #16

Andreas von der Heide

I episode #16 har vi besøg af medstifter og direktør af Les Deux, Andreas von der Heide. Andreas er blevet inviteret bag mikrofonen til en samtale om at skabe et brand med et koncept, der fungerer på et internationalt marked.

Du kan få en notifikation, når vi poster nye episoder ved at følge os der, hvor du lytter til podcast!

 • apple_Podcasts-logo

 • Spotify_Podcasts-logo

 • podimo_Podcasts-logo

Linkedin


CEO og CO-Founder i Les Deux

Den Nye Standard har i denne episode besøg af Andreas von der Heide, som er medstifter og direktør af Les Deux. Andreas er blevet inviteret ind i studiet til en samtale om at skabe et brand med et koncept, der fungerer på et internationalt marked, samt hvordan en unik virksomhedskultur er fundamentet for dette.

Andreas indleder interviewet kort med at præsentere sig selv som en ambitiøs mand, der er drevet af at skabe gode liv, og som samtidig tror på en ledelsesstil, der er drevet af tough love. Det er netop disse egenskaber, som har dannet grobund for den unikke virksomhedskultur samt den stærke vækst og internationalisering, som Les Deux har opnået i dag.

En uddannelse skaber ikke et super liv

I episoden tager Andreas os med på en rejse, hvor det at stole på sin mavefornemmelse og at turde gøre det man drømmer om, kan lede vejen til et succesfuldt liv. Andreas er uddannet jurist, og det var under studiet, at han startede Les Deux med en ambition om at skabe et meningsfyldt og godt liv. Han har fra starten haft et interesse i at udfordre status quo og på trods af et ikke eksisterende marketingbudget og et simpelt sortiment, kastede han sig ud i projektet og gjorde det på sin egen måde. Dét at arbejde i modgang er Andreas’ stærkeste force, hvilket han konstant bruger til at udvikle sig. Derfor er han også taknemlig for at have haft nogle dygtige mennesker omkring sig, som har været med til at skabe det Les Deux, vi kender i dag. Andreas’ vigtigste mål i livet er at skabe et legacy, som han er stolt af. Derfor er Les Deux ikke bare et arbejde men et livsprojekt, hvor også medarbejderne føler sig 100 procent investeret.

Les Deux er en vibe

Ifølge Andreas har fundamentet for Les Deux været virksomhedskulturen. Derfor har han valgt at investere i både medarbejdernes psykiske og fysiske behov gennem blandt andet yoga, meditation, mental coaching og en personlig træner. Andreas viser stor tillid til sine medarbejdere, men han forventer også, at de er ambitiøse og villige til at gå den ekstra mil. Til Gengæld arrangerer han firmature til Ibiza, kommunikerer i øjenhøjde og har altid tid til en samtale, hvis en medarbejder har brug for det. Les Deuxs hovedkontor afspejler netop denne virksomhedskultur, og generelt Les Deux som brand i mødet mellem basketballbanen og den klassiske cocktail bar, det som Andreas definerer som en vibe.

Les Deux er født med et internationalt mindset

Snakken om Les Deux’ vibe og deres virksomhedskultur leder samtalen mod deres store vækst og skarpe internationalisering. Andreas og holdet bag Les Deux har formået at skabe et koncept, der ifølge ham selv fungerer på 9 ud af 10 markeder. Andreas mener, at Les Deux har skabt sin succes ved ikke blot at være Les Deux, men at være det 100 procent. Det gør de ved at føre deres kultur fra hovedkontoret videre ud i verden i de lokale butikker og derigennem skabe en rød tråd. Det næste store mål for Andreas og Les Deux er at bryde “stopklodsen” og at skabe et dansk herretøjsbrand med en omsætning på over 500 mio.

HØR OGSÅ

Continue reading

#15 – Sophie Bohr Grønbæk

Episode #15

Sophie Bohr Grønbæk

I episode #15 har vi besøg af CEO og CO-founder i forsikringsselskabet Undo, Sophie Bohr Grønbæk. Sophie gæster i denne episode studiet til en samtale om springet fra hjerneforsker til leder af en tech-startup i forsikringsbranchen og om skabelsen af Undos unikke virksomhedskultur.



CEO og CO-Founder i Undo

I denne episode har Den Nye Standard besøg af direktør og medstifter af forsikringsvirksomheden Undo, Sophie Bohr Grønbæk. Sophie er blevet inviteret i studiet til en snak om at tænke forsikring på en ny måde, og om hvordan hun har formået at skabe en anderledes virksomhedskultur ved brug af en unik og nærværende ledelsesform.

Sophie indleder episoden med at præsentere sig selv som en kvinde, der omfavner de nye, spændende og uforudsigelige muligheder. Det er netop denne egenskab, der ledte hende til at udskifte sin vej som molekylærbiologi og i stedet tage springet ud i det usikre iværksætter liv.

Fundamental ændring af spillereglerne

For Sophie har målet hele tiden været klart – der skulle skabes disruption på markedet. Hvilket marked det var, havde ikke den store betydning. Det handlede om at finde et hul i et bestemt marked og arbejde ud fra det. 

Med sine analytiske evner udså hun sig forsikringsbranchen, som værende den, der manglede en ny spiller. Branchen hvor de kunne gøre en forskel. Dette blev starten for Undo. Sophie lægger vægt på, at de er en tech-startup, der laver forsikringer og ikke et forsikringsselskab, der laver tech. Virksomheden består derfor af medarbejdere med en solid skabertrang og et unægteligt flair for tech, hvilket den interne kultur også bærer præg af dette.

Netop kultur og ledelse er noget, der, i Undo, værnes meget om. Sophie påpeger selv, at en af virksomhedens centrale kerneværdier er, at de er en fed arbejdsplads for alle. Hos Undo har man altid produceret alt selv, og alt foregår inhouse. Det giver en ejerskabsfølelse og produkter, man kan stå inde for. Kunden er i fokus, når der produktudvikles, og det skal være nemt og overskueligt at danne sig et overblik.

Sophie er stor fortaler for medarbejderudvikling, og hun er overbevist om, at dette gør, at de ansatte trives og har lyst til at være en aktiv del af Undo. Hun sætter en dyd i at følge dem på deres rejse og at hjælpe dem med at opnå deres fulde potentiale. 

Væksten hos Undo er ikke til at tage fejl af, og ambitionerne følger med. Med 11.000 bilforsikringer solgt alene i år samt en vækst i præmie bestand, virker det ikke helt ved siden af, når Sophie spår Undo til at være en betydelig spiller i forsikringsbranchen indenfor de næste par år.



HØR OGSÅ

Continue reading

#14 – Klaus Veile

Episode #14

Klaus Veile

I episode #14 gæster adj. professor i præstationspsykologi og CEO af Sapiens Performance Klaus Veile studiet til en snak om, hvordan mennesket optimerer sin performance gennem et high performance mindset. I samtalen sætter Klaus ord på, hvordan kultur og miljø danner grundlag for et teams præstation.


CEO og adj. professor i præstationspsykologi

I denne episode af Den Nye Standard har vi besøg af inspirasof, adj. professor i præstationspsykologi og CEO af Sapiens Performance Klaus Veile. Klaus gæster denne gang studiet til en vigtigt samtale om, hvordan det enkelte menneske opnår et såkaldt high performance mindset.

Udover at være direktør i eget firma, fungerer Klaus til daglig som coach, hvor han hjælper ledere, direktører og idrætsfolk med at sammensætte teams og danner en præstationsfremmende arbejdskultur.

Episoden tager sit afsæt i Klaus karriere som er professionel rugbyspiller, hvilket har været grobunden for hans interesse for performance ledelse. Hans store talent og passion for rugby drev ham til Frankrig, hvor muligheden for at læse psykologi bød sig. Under uddannelsen blev Klaus klar over, at han gerne vil hjælpe mennesker til at få præstation og trivsel til at gå hånd i hånd. Dette blev starten af Sapiens Performance. 

High performance mindset 

I afsnittet præsenterer Klaus os for begrebet high performance som en del af ledelse. High performance ledelse handler ifølge Klaus om at kunne maksimere medarbejderes præstation ved at skabe en kultur og et arbejdsmiljø, der baserer sig på tillid. Dette leder Klaus videre til at vende vigtigheden af rolle og ansvar i ledelse.

Vejen til et high performance mindset opnås gennem en daglig refleksion af, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. I forlængelse af dette har Klaus introduceret #LetsSetTheStandard på bl.a. LinkedIn, hvor han ugentligt deler en problematik han har stået overfor. Målet er, at livets standard skal være højere end de problematikker, vi møder på vejen.

Best practice er fortiden, ikke nutiden

Som en del af high performance ledelse beskæftiger Klaus sig med sammensættelse og opbyggelse af teams. High performance handler i høj grad om at maksimere helheden af et teams præstation, hvilket eksempelvis gøres ved at måle adfærdstendenser. Klaus fremhæver, at best practice baserer sig på fortiden, og ikke nødvendigvis er fordelagtigt for nutiden.

Som en fast del af podcasten vender Nicolai og Klaus bagsiden af medaljen ved altid at have fokus på udvikling. Klaus understreger, at vejen til success handler om livets små kompromisser, som den enkelte må gøre sig. Han præsenterer i denne forbindelse et par råd til, hvordan man passer på sig selv i vejen til at nå disse målsætninger. I en verden af konstant forandring råder Klaus os til, fortsat at søge at lære os selv at kende og reflektere over, hvad der er vigtigst for os.

HØR OGSÅ

Continue reading

#13 – Lars Tvede

Episode #13

Lars Tvede

I episode #13 besøger investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede studiet til en vigtig samtale om at kunne forberede sig på fremtiden, samt hvordan et mindset kan påvirke individets mulighed for udvikling. I samtalen sonderer Lars over teorier og overvejelser, som han gerne ville have give sit yngre jeg.


Forfatter, serieiværksætter og finansmand

I denne episode af Den Nye Standard gæster investor, iværksætter og forfatter Lars Tvede studiet til en vigtig samtale om livets mange veje, samt hvordan individet kan forberede sig på disse. I samarbejdet med Nicolai Chen har Lars netop færdiggjort sin nye bog ‘Fremtidsklar’, hvori han deler ud af sin erfaringer om at lære, leve og lede i en eksponentiel verden. Episoden tager udgangspunkt i hans nyeste værk, hvilket har udledt en dialog, der giver anledning til at overveje hvilket mindset, du gerne vil leve efter.

Lars begynder denne episode med at præsentere sig selv som en selektiv introvert, der finder ro og glæde i at læse og reflektere. Netop disse træk kan have medvirket til, at han i store træk er i stand til at holde sig på forkant med verdens konstante udvikling. Det gør han ved bl.a. ved at fordybe sig i The Economist samt at dykke ned i modeller og teorier, der undersøger menneskets udvikling. Det er særligt disse teorier og fordybelser, som har givet Lars aneldning til at spekulere over, hvilke råd han ville give sit yngre jeg.

Det rette mindset giver plads til vækst

I dette afsnit tager Lars os med på en rejse gennem de erfaringer hans år som iværksætter og finansmand, har givet ham. En vigtig sondring, som Lars gerne ville have gjort sig tidligere på sin rejse, er skelnen mellem de forskellige mindset, som et menneske kan gøre sig. Mulighederne for at udvikle dig som individ, befinder sig, ifølge Lars, i det mindset, du vælger at have. 

Lars fremhæver skelnen mellem Fixed Mindset, der baserer sig på, at livet er givet på forhånd og Growth Mindset, hvorved du er skaber af eget liv. I forlængelse af dette, understreger Lars at et Growth Mindset indebærer at turde at begå fejl. Hvis man ønsker at vokse og kunne komme langt i livet, skal man være parat på, at det kan gå galt.

Et skarpt fokus på fremtiden

En vigtig faktor for Lars tilgang til erhvervslivet, såvel som indenfor private rammer, er fokus. Energi, tid og effektivitet er knappe ressourcer for det enkelte menneske, og han understreger, at de bør bruges på, hvad du, som individ, kan påvirke – fremfor at bekymre dig om faktorer, der er ude for din rækkevidde. Denne anbefaling er en pointe, som Lars fremhæver, når han og Nicolai vender bagsiden af succesens medalje. For Lars har det været vigtigt ikke at lade sig påvirke af det, han ikke selv kan påvirke. Derfor har han i svære perioder i stedet fokuseret på at pleje sit mentale helbred med frisk luft, sol og aktivitet. 

Efter at have udgivet sit nyeste værk ‘Fremtidsklar’, står Lars egen fremtid åben for nye og spændende udfordringer på alle fronter. Lars selv håber på at fremtiden byder på intellektuelt stimulerende arbejde i samarbejde med inspirerende mennesker, som kan give ham god energi med på vejen.

HØR OGSÅ

Continue reading

#12 – Jeppe Christensen

Episode #12

Jeppe Christensen

I episode #12 har vi besøg af CO-Founder og CEO i Reform, Jeppe Christensen. Jeppe gæster i denne episode studiet til en samtale om den skabertrang, som er grobunden for iværksætteri samt ambitionen om at skabe en milliard virksomhed.

 • apple_Podcasts-logo

 • Spotify_Podcasts-logo

 • podimo_Podcasts-logo

Linkedin


Co-Founder og CEO i Reform

Den Nye Standard har i denne episode besøg af medstifter og direktør af Reform, Jeppe Christensen. Jeppe er blevet inviteret i studiet til en snak om hans evne til at spotte et behov hos forbrugere, der ledte ham til at skabe en virksomhed, som placerer sig centralt på et ellers polariseret marked. Han har på den måde formået at sætte en ny standard inden for luksuriøst og overkommelig køkken interiør.

Jeppe starter episoden med kort at præsentere sig selv som en følsom og relations drevet mand. Disse beskriver han som egenskaber, der har bidraget til at kunne sammensætte et stærkt hold. Det stærke sammenhold, som driver Reform, har netop været en essentiel kerne, der skulle opretholdes, da virksomheden for alvor tog fart. Her har medarbejderne været en central del af at viderebringe kulturen, og Jeppe har samtidig set sig taknemmelig over at kunne læne sig op ad sin partner Michael, som han siden 2014 har drevet Reform i fællesskab med.

Et hul på markedet er en mulighed for vækst

I episoden tager Jeppe os med på rejsen mod at skabe en virksomhed på et stort marked, hvor en polarisering havde efterladt et hul og dermed en mulighed for at opbygge et kvalitetsrigt brand. Uden et større kendskab til køkkenbranchen, men med en stor passion og interesse for at skabe, formåede Jeppe at grundlægge en kultur og en historie, som brugere og medarbejdere havde lyst til at være en del af.

Jeppe har siden begyndelsen haft en stor vision for Reform, som går ud over de danske landegrænser. Her har det været vigtigt for ham at kunne bevæge sig i et rum, hvor det har været tilladt at drømme stort, hvilket Michael har givet plads til. Ambitionerne baserer sig ikke blot på at være det største køkkenfirma i verden men at være det bedste. Netop denne ambition er grundstenen for iværksætteri og trangen til at skabe – at der er plads til udvikling og vækst.

Hvordan brander man store vækstambitioner?

Ambitionen om at kunne indtage det internationale marked leder samtalen mod, hvordan man brander en virksomhed med fokus på at skabe et stærkt brand på længere sigt. For Jeppe har det været essentielt at være selektiv og at kunne sige nej til hurtige løsninger, som giver en kortvarig indtjening. Han har derimod fokuseret på at skabe samarbejder, som har medvirket til at understrege essensen af Reforms brand og vision.

På det forretningsmæssige aspekt af Reform, har der ligeledes været plads til at drømme stort, fortæller Jeppe. Han fastslår samtidig, at det er en god ide at fastsætte nogle store mål, hvis man ønsker at rykke sin virksomhed. Derfor har vækstambitionen for Reform fra begyndelsen af været at skabe en milliardforretning. Dette har han gjort med en fast køreplan, hvorfra det første mål var at vise, at virksomheden kunne genere toplinje og omsætning. De har herefter kunne fokusere på at skabe organisk vækst.

Iværksætteriets afhængighed og svære valg

Denne opbyggelse af brand og virksomhed har dog været risikabel, og det leder samtalen mod hvad bagsiden af medaljen har været på rejsen mod at skabe et affordable luxury brand. Jeppe har stået overfor at skulle træffe en række svære valg og særligt følelsen af at være afhængig af den anerkendelse og success, som det kan give at indfri virksomhedens målsætninger, har vejet tungt. Da familielivet pludselig ikke lod til at give den samme følelse, stod Jeppe overfor en tung erkendelse af, at det var på tide at skrue ned for arbejdet.

Reform er fortsat i rivende vækst, og det samme er Jeppes ambitioner for fremtiden. Drømmen om at blive en milliardforretning er ikke mange år væk, ifølge CEO og Co-Founder, Jeppe Christensen.

HØR OGSÅ

Continue reading

#11 – Henrik Lund

Episode #11

Henrik Lund

I episode #11 har vi inviteret direktør i NATURLI’, Henrik Lund, ind i studiet til en snak om NATURLI’s innovation, og dét at skulle udfordre det konventionelle madmarked. Gennem episoden, krydser vi mange broer og snakken går på alt fra fødevarerevolutionen og grøn innovation til virksomhedskultur, empatisk ledelse og om Henrik har fundet den gyldne vej uden om medaljens skyggeside.


Direktør i NATURLI’

I dette afsnit af Den Nye Standard, har vi besøg af Henrik Lund, direktør i det plantebaserede fødevarefirma NATURLI’. Henrik er blevet inviteret ind i studiet, da han har formået at sætte en interessant ny standard inden for et ellers konservativt marked – med en innovativ tankegang og et gåpåmod til at udfordre danskernes kostvaner.

Vi lægger snakken ud med en kort introduktion af Henrik, hvor samtalen herefter leder os over i kundeservice og dét at sætte kunden i centrum. Ifølge Henrik er essensen af hans arbejde at fokusere på service – for hos NATURLI’ er kunden det allervigtigste. Vi kommer ind på co-creation, og Henrik fortæller om, hvordan forbrugerne hos Plantebevægelsen har en aktiv stemme i form af at involveres i at skabe nye produkter til virksomheden.

De seneste år har Danmark gennemgået en løbende fødevarerevolution, hvor Henrik beretter om at bruge NATURLI’ og Danmark som en vækstmotor for bæredygtige fødevarer i udlandet. Henrik har særligt brugt sin stemme aktivt på diverse digitale kanaler til at introducere “Hr. og Fru. Danmark” for den grønne innovation, hvor NATURLI’ har placeret sig som frontløber. For hvordan får man egentlig lavet et ryk i den konventionelle vanetænkning om, at plantebaseret ikke “gør ondt” eller kun er for veganere?

Som resultat af det drej, som danskerne er på vej i, skal man som virksomhed følge med, og Henrik involverer os i, hvordan NATURLI’ – og Henrik som direktør – får sine medarbejdere til at følge den evige udvikling som de står over for. Ifølge Henrik er NATURLI’s tilgang at være kaospiloter. Ingen arbejdstilgang er lige eller struktureret, og vi hører mere om, hvordan NATURLI’ arbejder for at følge forbrugernes skiftende behov.

Det drejer samtalen hen på Henriks stillingsbetegnelse CKO – Chief Karma Officer – og vi går i dybden med om Henrik fra start tog et bevidst valg om at skulle være “den sjove CEO” eller om det hørte med i stillingsbetegnelsen at være det underholdende front face for brandets markedsføringsstrategi. Henrik introducerer os for begrebet “empatisk ledelse”, hvilket fører os hen på en snak om kultur. For hos NATURLI’ er kulturen altafgørende for, hvordan virksomheden udvikler sig. Afsluttende, snager vi i fremtidsplanerne for NATURLI’ og hvad der ligger i kortene for virksomhedens væksteventyr. Måske skal amerikanerne introduceres for smørbar? Som altid vender vi bagsiden af medaljen, og til vores overraskelse har Henrik Lund måske fundet den gyldne vej udenom om medaljens skyggesider.

HØR OGSÅ

Continue reading

#10 – Jon Andersen

Episode #10

Jon Andersen

I episode #10, gæster stifter og direktør i STATE Drinks, Jon Andersen. Vi har inviteret Jon i studiet, til en snak om brand partnerskaber og at tage sin virksomhed fra start up til scale up. Dialogen går på at turde at tage chancer, rejse kapital uden et færdigt produkt og at følge sin mavefornemmelse, når man ikke rigtigt har nogen tidligere erfaring med virksomhedsdrift.


Co-Founder og CEO i STATE Drinks

Den nye standard bliver i dette afsnit sat af stifter og direktør i STATE Drinks, Jon Andersen. Jon er blevet inviteret ind i studiet, da han har formået at sætte nye standarder i branchen for læskedrikke. I denne episode skal vi tale om brand partnerskaber og Jon’s syn på at tage sin virksomhed fra et start up til scale up.

Jon tager os med på STATE’s rejse, der startede for 10 år siden, i 2012, hvor han valgte at satse 110% på at skabe en ny energidrik, som var anderledes end alle de andre. For Jon blev et personligt behov som hårdtarbejdende fodboldspiller, startskuddet mod en vej, som han aldrig havde regnet med, han skulle nedad: At drive en selvstændig forretning. 

Vi hører om STATE’s første leveår, hvordan Jon og hans makker tog virksomheden fra idé til produkt, og hvordan man som en ung knægt griber det an, når man skal rejse kapital uden uddannelse, nul erfaring med virksomhedsdrift og mest afgørende af alt – uden at færdigt produkt.

STATE-brandet er i høj grad drevet på virksomhedens mange brand partnerskaber med over 70 elitesportsfolk, der fungerer som STATE ambassadører gennem virksomhedens markedsføring.

Vi spørger Jon, om der fra start var en bevidst plan om at bygge brandet op omkring partnerskaber, hvordan det har haft indflydelse på virksomheden, og hvordan Jon og hans makker Kim formåede at få dansk topfodboldspiller Christian Eriksen ind som medejer, når det eneste de havde var smagsprøver og en vision.

Ligesom Den Nye Standards vært, Nicolai, har Jon Andersen på samme måde ingen universitetsuddannelse. Det leder snakken over i fortid, fortrydelse og bump på vejen. For har Jon nogensinde fortrudt, ikke at færdiggøre sin uddannelse på CBS? Og hvad har han lært på vejen?

Som et fast indslag, kigger Nicolai og Jon på bagsiden af succesens medalje, og Jon fortæller om den mørke side af at få en stor sum penge investeret i sin idé. Hvor presset for at sejre og motivationen en dag kan føre til, at kroppen siger “stop” og løber tør for energi.

Til sidst, funderer Jon over de dybere spørgsmål ved at have sat en ny standard. Han ser tilbage på et budskab, som forstanderen for Silkeborg havde hængt op i klubbens styrkelokale, og som stadig har været med ham i hans opture og nedture gennem årene.

Og selvom STATE har stor succes rundt i verden, hvornår mener Jon, at man egentlig kan være tilfreds med det man har opnået? Han ved ihvertfald bare, at han vil huskes for at give god energi til det allersidste.

HØR OGSÅ

Continue reading

Forbes 30 Under 30 summit

Forbes Special

30 Under 30 Summit

Vi har i dag en special episode til jer, Nicolai var inviteret til ‘Forbes 30 under 30 Summit’ i Israel.
Omgivet af spændende netværk og anerkendte erhvervsfolk, skulle Den Nye Standard selvfølgelig også defineres globalt.
Vi har fået os en snak med Global CMO hos Mindler, Amalie Angelskår, serieentreprenør Maziar Nohedi og Senior Executive hos Forbes, Seth Cohen.

Interviewene foregår på engelsk.

Global CMO hos Mindler, Amalie Angelskår

For norske Amalie Angelskår startede hendes rejse hos Mindler – en online terapi app – som patient. I dag sidder hun som Global CMO i Mindler og er anerkendt på Forbes 30 under 30 liste, for blandt andet at have skabt kampagnen #ownthegap, der har ført til et redesign af Mindler’s logo og en kommende global kampagne, som promoverer ‘mental health awareness’.

Vi får os en snak med Amalie Angelskår om hendes personlige rejse frem til og i Mindler. Amalie funderer over, hvad der driver en “den gode virksomhed”, og hvornår man egentlig kan sige, “I made it”. Vi hører om, hvad der inspirerer hende, og hvordan Amalie vil huskes for hendes arbejde.

Serieentreprenør, Maziar Nodehi

Svenske Maz Nohedi er i dag aktiv i tre forskellige virksomheder, hvor han derfor beskriver sig selv som “serieentreprenør”. I en tidlig alder af 15 år, blev Maz hjemløs, og imens han skiftede mellem forskellige plejefamilier, fik han smag for entreprenørskab.

Maz i dag passioneret omkring at dele hans rejse, for at inspirere unge mennesker på hans forskellige online kanaler. Vi hører, hvilket råd han ville give sit yngre selv, og hvad Maz mener var den største fejl på hans rejse.

Senior Executive hos Forbes Media US, Seth Cohen

Seth Cohen har siden han var ung, engageret sig i non profit og NGO projekter, hvor han kunne gøre en forskel. På en togtur i 2016 faldt Seth i snak med Forbes’ ‘30 under 30’-skaberen og chefredaktør, Randall Lane, hvor ideen om at bringe 30 under 30 fællesskabet til Mellemøsten, blev født.

Seth involverer os i tankerne bag ‘The Summit’, og hvorfor han mener, det er vigtigt at forene de forskellige erhvervsfolk til et samlet fællesskab i Israel. Vi hører blandt andet om det næste på tegnebrættet for Forbes, og Seth kommer med hans bedste råd til unge ledere, som gerne vil ændre verden.

HØR OGSÅ

Continue reading

 • 1
 • 2

Den Nye Standard er et medieunivers som vil udforske, udvikle og udfordre den tilgang, som vi i dagens Danmark leder og driver virksomheder på.

Kontakt